เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีและ
ดอกไม้มากมาย
เมืองที่รถไฟสายวาทาราเสะ
เคโคะคุเท็ตสึโดวิ่งผ่าน
เมืองมิโดริที่เต็มไปด้วยสีสัน

เมืองเกษตรกรรมที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัดกุมมะ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ ทางตอนเหนือมีเทือกเขาอะชิโอะ เส้นทางการไหลของน้าในแม่น้าวาทาราเสะทาให้เกิดเป็นพื้นที่ราบทางตอนใต้ ดอกไม้ตามฤดูกาลทั้งสี่ที่บานสะพรั่งท่ามกลางแมกไม้เขียวขจี โบราณสถานและทิวทัศน์เมืองเก่าบอกเล่าประวัติศาสตร์ เมืองสาหรับทริปพิเศษที่สามารถเดินทางจากโตเกียวโดยรถไฟโดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

みどり市内地図
群馬県みどり市広域地図
群馬県みどり市広域地図
คลิกที่นี่เพื่อดูโบรชัวร์การท่องเที่ยวดิจิทัล

information

สำหรับรายละเอียด กรุณาดูที่เว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น