aboutเกี่ยวกับเมืองมิโดริ

ประวัติศาสตร์และภูมิประเทศ

เมืองมิโดริเป็นเมืองที่เกิดจากการควบรวมพื้นที่ของเมืองคะสะคาเคะ เมืองโอมามะ และหมู่บ้านอะสุมะ ตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัดกุมมะ เดินทางโดยรถไฟจากโตเกียวประมาณ 2ชั่วโมง ตั้งอยู่ติดกับเมืองคิริวในจังหวัดกุมมะและเมืองนิกโกในจังหวัดโทจิกิ พื้นที่ 208.42ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ80% ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นพื้นที่ป่าและภูเขา ภูมิประเทศมีความยาวจากเหนือจรดใต้ โดยมีเทือกเขาอะชิโอะ อยู่ทางตอนเหนือ และแม่น้าวาทาราเสะ ซึ่งมีต้นน้าอยู่ในบริเวณเทือกเขาไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง

ในเขตอะสุมะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือมีหมู่บ้านตั้งอยู่ริมแม่น้าวาทาราเสะท่ามกลางป่าไม้อันกว้างใหญ่ที่แผ่ขยายออกไป รวมทั้งมีเขื่อนคุซากิที่อยู่ในบริเวณต้นน้าที่มีน้าอุดมสมบูรณ์และมีบทบาทในการส่งน้าไปยังเขตปริมณฑลของโตเกียวอีกด้วย

พื้นที่ในเขตโอมามะที่มีพื้นที่ทอดยาวจากทางเหนือไปยังใจกลางเมือง มีรูปร่างคล้ายพัดที่กางออกไปซึ่งภูมิประเทศลักษณะนี้เกิดขึ้นจากสายน้าของแม่น้าวาทาราเสะที่ไหลพาดผ่านมาเป็นเวลาอันยาวนาน "มามะ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเมือง "โอมามะ" หมายถึงหน้าผาที่สร้างขึ้นจากเนินดินริมฝั่งแม่น้า แสดงให้เห็นว่าแม่น้าวาทาราเสะมีความผูกพันกับการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียว

พื้นที่ในเขตคะสะคาเคะที่อยู่ทางตอนใต้เป็นพื้นที่ที่ตั้งชื่อตามศิลปะการต่อสู้การยิงธนูด้วยลูกศรจากบนหลังม้าที่เรียกว่า “คะสะกาเคะ” และเป็นที่รู้จักว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่สมัยโบราณ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจานวนบ้านที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น สร้างความคึกคักให้กับพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก

草木ダム

การเดินทาง

พื้นที่ของเมืองมิโดริได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองสาหรับแวะพักระหว่างเส้นทางอาคากาเนะไกโดที่ใช้ในการขนทองแดงจากเหมืองทองแดงอะชิโอะและเป็นศูนย์รวบรวมเส้นไหมดิบ เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ผู้คนสัญจรผ่านไปผ่านมาเป็นจานวนมาก
ในปัจจุบันมีทางหลวงหมายเลข 122 จากเมืองนิกโก จังหวัดโทจิกิ ทอดยาวจากทางเหนือไปทางใต้และทางหลวงหมายเลข 50ที่เชื่อมระหว่างเมืองมาเอะบาชิกับจังหวัดอิบารากิที่ทอดยาวจากทางตะวันออกไปทางตะวันตก นอกจากนี้มี Ota Yabuzaka IC บนทางพิเศษคิตะคันโตอยู่ในบริเวณทางตอนใต้ และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงถนนไปยัง IC ให้สะดวกยิ่งขึ้นอีกด้วย
สาหรับเส้นทางรถไฟมีทั้งหมด 4 สาย ได้แก่ สาย JR Ryomo สาย Kiryu ของโทบุเท็ตสึโด สายโจโมเด็งกิเท็ตสึโด และรถไฟสายวาทาราเสะเคโคะคุเท็ตสึหนึ่งในรถไฟสี่สายนี้

สภาพอากาศ

ลักษณะเด่นของสภาพอากาศของเมืองมิโดริคือ ท้องฟ้าสีครามที่ปลอดโปร่งตลอดฤดูกาลทั้งสี่
ฤดูใบไม้ผลิอันสดใสที่ดอกไม้บานสะพรั่งพร้อมกันบนภูเขา ฤดูร้อนที่สีเขียวส่องประกายบนท้องฟ้าสีฟ้าพร่างพราว ฤดูใบไม้ร่วงที่ภูเขาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแดง ฤดูหนาวที่สวยงามและหนาวเย็นจากลมเหนือที่เป็นลมแบบแห้งๆ หรือที่เรียกว่า "ลมแห้งโจชู" สี่ฤดูกาลที่สวยงามสร้างขึ้นโดยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของภูเขา แม่น้า และทะเลสาบ นั่นคือเสน่ห์ของเมืองมิโดรินี่เอง

ลักษณะเด่น
อุณหภูมิเฉลี่ยของเมืองพอๆ กับอุณหภูมิเฉลี่ยในโตเกียว แต่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอย่างมากระหว่างทางตอนเหนือและตอนใต้ของเมือง เนื่องจากความแตกต่างของความสูงจากระดับน้าทะเลจากรูปร่างของเมืองที่ทอดยาวจากเหนือจรดใต้ ช่วงเวลาการชมดอกซากุระยังแตกต่างกันระหว่างทางตอนเหนือและตอนใต้ 2 - 3 สัปดาห์โดยประมาณ
เวลากลางวันยาวนานตลอดทั้งปีและมีหิมะตกไม่มากในฤดูหนาว แต่อุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกจะต่ากว่ามากเนื่องจากลมแห้งที่พัดแรงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของภูมิภาคโจชูเนื่องจากมีหลายวันที่อุณหภูมิต่าสุดต่ากว่าจุดเยือกแข็ง จึงจาเป็นต้องใช้ยางรถยนต์สาหรับฤดูหนาวบนถนนบางสายที่วิ่งไปยังภูเขาและถนนที่วิ่งผ่านพื้นที่ป่า
ความสูงจากระดับน้าทะเลที่มา: สานักงานสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น
(ความสูงจากระดับน้าทะเลเป็นค่าสาหรับอ้างอิงของแต่ละพื้นที่)
ความสูงจากระดับน้าทะเล
อุณหภูมิสูงสุด/อุณหภูมิต่าสุดที่มา ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น
อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างปี 2017-2019 อุณหภูมิในเมืองมิโดริ ใช้ค่าที่วัดได้ในเมืองคิริว
อุณหภูมิเฉลี่ย
อุณหภูมิเฉลี่ย

ฤดูกาลและการแต่งกาย

สภาพอากาศ การแต่งกาย
ฤดูใบไม้ผลิ อากาศอบอุ่น มีแสงแดดในตอนกลางวัน แต่อากาศจะหนาวเย็นในตอนเช้าและตอนเย็นแม้ในเดือนเมษายน อุณหภูมิต่าสุดโดยเฉลี่ยจะต่ากว่า 1010℃℃ ดอกซากุระจะบานช้ากว่าในโตเกียวเล็กน้อย และเนื่องจากมีระดับความสูงของพื้นที่ทางตอนเหนือและตอนใต้แตกต่างกัน ดอกซากุระจึงบานเป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์โดยเริ่มจากทางตอนใต้ก่อนแล้วไล่ขึ้นมาทางตอนเหนือ ในช่วงโกลเด้นวีค ดอกอาซาเลีย (สีแดงและสีขาว) บนเขาเคะสะมารุยามะจะบานสะพรั่ง สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ที่ชื่นชอบการปีนเขาเป็นอย่างยิ่ง อาจรู้สึกเย็นในตอนเช้าและตอนเย็น หากมีเสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อคลุมสักตัวในตอนชมดอกซากุระจะเหมาะเป็นอย่างยิ่ง ในเดือนพฤษภาคมแสงแดดจะเริ่มร้อนขึ้น และมีบางวันที่แดดออกจะสามารถใส่เสื้อแขนสั้นได้เลย ขอแนะนาให้นาเสื้อคลุมไปด้วยเพื่อใส่เวลารู้สึกหนาว ถอดออกได้เวลารู้สึกร้อน
ฤดูร้อน เนื่องจากอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงและมีหลายวันที่พื้นที่ในเมืองมีอุณหภูมิสูงเป็นอันดับต้นๆ ในญี่ปุ่นดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคลมแดด แม่น้าและทะเลสาบทางตอนเหนือมีอากาศเย็นกว่าในเมืองเล็กน้อย จึงมีนักท่องเที่ยวหนาแน่น นอกจากนี้ควรระมัดระวังพายุฝนฟ้าคะนองอย่างกะทันหันในตอนเย็นในวันที่อากาศร้อน ในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมมีอากาศร้อนมาก ขอแนะนาให้ใส่เสื้อยืดหรือเสื้อโปโลแขนสั้นแบะอย่าลืมป้องกันรังสียูวีด้วยการทาครีมกันแดดหรือใส่แว่นกันแดด และจะอุ่นใจมากขึ้นถ้าเตรียมร่มหรือเสื้อผ้าสาหรับเปลี่ยนเพราะอาจมีฝนตกลงมากะทันหัน สาหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังสถานที่ที่อยู่ในระดับสูง เช่น บริเวณใกล้ยอดเขาเคะสะมารุยามะ ควรนาสวมเสื้อแจ็คเก็ตติดตัวไปด้วยแม้ในฤดูร้อน
ฤดูใบไม้ร่วง ในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลยังคงรู้สึกว่าอากาศร้อนอยู่ แต่อุณหภูมิจะค่อยๆ ลดลง และจะรู้สึกว่าเริ่มเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้ว ใบไม้เปลี่ยนสีจะค่อยๆ เปลี่ยนสีจากทางตอนเหนือตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน และจะเริ่มเห็นน้าค้างแข็งบนเขาเคะสะมารุยามะในเดือนตุลาคม รู้สึกถึงลมหนาวในบริเวณใกล้ยอดเขา ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปอากาศจะเย็นในตอนเช้าและตอนเย็น จึงควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นกับร่างกาย แม้ว่าในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะมีหลายวันที่มีอากาศอบอุ่นในตอนกลางวัน แต่อุณหภูมิจะลดลงอย่างมากเมื่อเดินทางขึ้นไปทางตอนเหนือ ขอแนะนาให้เตรียมเสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อคลุมที่กันลมได้ด้วยในตอนที่นั่งรถไฟสายวาทาราเสะเคโคะคุเท็ตสึเพื่อไปชมใบไม้เปลี่ยนสี
ฤดูหนาว แม้ในวันที่อากาศอบอุ่นในตอนกลางวันแต่อุณหภูมิก็มักจะเย็นลงจนต่ากว่าจุดเยือกแข็งในตอนเช้าและตอนเย็น จุดเด่นคือมีความแตกต่างของอุณหภูมิอย่างมากเมื่อเทียบกับอุณหภูมิในโตเกียว หลังจากเดือนธันวาคม ลมหนาวที่เป็นลมแห้งๆ หนาวเย็น จะพัดแรงขึ้น ไม่ค่อยมีหิมะตกในเมือง แต่ก็มีวันที่หิมะตกสะสมเล็กน้อยในเมืองอะสุมะที่อยู่ทางตอนเหนือ ควรแต่งกายให้ร่างกายอบอุ่น ป้องกันความหนาวเย็น แน่นอนว่าต้องสวมใส่เสื้อโค้ทที่กันลมได้แล้ว หากมีหมวก ถุงมือ ผ้าพันคอก็จะอุ่นใจมากขึ้นเมื่อเดินทางออกไปข้างนอก นอกจากนี้ควรเตรียมลิปบาล์มหรือครีมทามือด้วยเพราะอากาศแห้ง ความชื้นต่า

แนะนาการท่องเที่ยว

ฝ่ายการท่องเที่ยวเมืองมิโดริ 1511 โอมามะ, โอมามะ-โจ, มิโดริ-ชิ, จังหวัดกุมมะ สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว
แจกโบชัวร์แนะนา
ศูนย์แนะนาการท่องเที่ยวโอมามะเอคิมาเอะ 1358-4 โอมามะ, โอมามะ-โจ, มิโดริ-ชิ, จังหวัดกุมมะ แนะนาการท่องเที่ยว
จาหน่ายของที่ระลึก
ศูนย์แลกเปลี่ยนมาจินากะ 1034 5 โอมามะ, โอมามะ-โจ, มิโดริ-ชิ, จังหวัดกุมมะ แนะนาการท่องเที่ยว
จัดกิจกรรม (ช่วงเวลาไม่แน่นอน)

สำหรับรายละเอียด กรุณาดูที่เว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น