spotไฮไลต์

โบราณสถานอิวาจุกุ

โบราณสถานตามประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

โบราณสถานสำคัญในยุคอิวาจุกุ (ยุคหินเก่า) ที่ค้นพบโดยทะดะฮิโระ ไอซาวะ นักโบราณคดีชาวญี่ปุ่นการขุดค้นทางโบราณคดีที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเมจิและไอซาวะในปี 1949 นี้เอง ได้ค้นพบอุปกรณ์ที่ทำด้วยหิน 2 ชนิดที่มีอายุต่างกันจากชั้นดินร่วนคันโต ถือได้ว่าเป็นการค้นพบที่พลิกสร้างประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นอีกครั้ง โดยพลิกทฤษฎีดั้งเดิมที่ว่าไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นก่อนยุคโจมง เป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่ยังคงอยู่ในประวัติศาสตร์โบราณคดีของญี่ปุ่นและปัจจุบันได้รับการกำหนดให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติ
ที่จุด B ของโบราณสถานอิวาจุกุ เป็นที่ตั้งของโดมอิวาจุกุ (สถานที่ชมการอนุรักษณ์โบราณสถานอิวาจุกุ) คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของผู้คนในยุคอิวาจุกุด้วยภาพเคลื่อนไหว และสังเกตส่วนตัดขวางของชั้นดินของชั้นดินร่วนคันโต

ที่ตั้ง อาซามิ, คะสะคาเคะ-โจ, มิโดริ-ชิ, จังหวัดกุมมะ
โทรศัพท์ 0277 76 1701(พิพิธภัณฑ์อิวาจุกุ)
เวลาที่เปิดให้บริการ
โดมอิวาจุกุ เปิดให้ชมระหว่าง 9:30-17:00 เปิดให้ผ่านประตูถึง 16:30)
วันหยุดประจำ
*โดมอิวาจุกุ ปิดให้บริการในวันจันทร์ (หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะหยุดในวันอังคาร)
เว็บไซต์ https://www.city.midori.gunma.jp/iwajuku/
ค่าเข้าชม ฟรี
การจอง ไม่ต้องจอง
ที่จอดรถ 14 คัน
Wi-Fi ไม่มี

新型コロナ対策状況

กลับไปที่รายการ

สำหรับรายละเอียด กรุณาดูที่เว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น